IT služby

Tento portál je zdrojom pre riešenie Vašich individuálnych požiadaviek v oblasti vývoja softvéru. Zaoberáme sa dizajnom a tvorbou internetových, desktopových, či mobilných aplikácií.

Technický blog

Na tomto portáli nájdete články z oblasti vývoja softvéru ako i jeho architektúry a návrhu. Blog obsahuje diskusiu riešenia aktuálnych problémov v oblastí informačných technológií.

Prezentovanie a realizácia

Prezentovanie doterajšej práce, nadobudnutých skúseností v školskej alebo pracovnej oblasti, to je cieľ tohto portálu. Rozvoj IT sféry a budovanie spoločnosti na základe ambícií schopných ľudí. Aj tak sa dá charakterizovať vznik tohto webového sídla.

About this portal

Portál fillky™ vznikol s cieľom prezentovať prácu, skúsenosti, záujmy a ciele jedného z obyčajných študentov – Tomá Filčáka. Ďalším cieľom portálu je zdieľať sa o nadobudnuté poznatky v oblasti softvérového inžinierstva a technológií použitých pri vývoji softvéru.

Bc. Tomáš Filčák

Som študent 4. ročníka Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Úspešne som absolvoval bakalárske štúdium a momentálne pokračujem štúdiom 2. stupňa v odbore SI – softvérové inžinierstvo na FIIT – fakulte informatiky a informačných technológií. Počas štúdia sa nevenujem len školským povinnostiam, ale čiastočne i práci. Spolupracujem s firmou Aditi s.r.o., kde získavam praktické skúsenosti s návrhom, vývojom, nasadzovaním, testovaním či údržbou softvéru. Mám za sebou i niekoľko vlastných projektov v podobe Java či Rails Aplikácií. Okrem vyššie spomenutých aktivít sa snažím rozvíjať aj komunikačnú a sociálnu stránku osobnosti a to členstvom v Študentskom parlamente.

Hits From The Blog

How to install postgres on OSX

I prefer installation by homebrew because it is way to make your development tools well organized. All files and executables are located in /usr/local/Cellar and you don’t have to waste your time by editing environment variables and etc. 1. Install postgres brew install postgres 2. First postgres initialization initdb -D /usr/local/var/postgres * path can be to […]

Re-enable php after OS X upgrade

If you are facing problem with disabled php after upgrading to new OS X (mavericks) here are quick tutorial how to re-enable it. 1. First open apache configuration file /etc/apache2/http.conf and uncomment line: LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so 2. Enable php.ini configuration file by: mv /etc/php.ini.default /etc/php.ini 3. Restart apache server by this command sudo apachectl restart […]